v. 6.6

 

Źródło pomysłów na nowe produkty

 

 
Oto prezentacja szczególnej formy wsparcia dla właścicieli firm, dyrektorów działów badawczo-rozwojowych i niezależnych inwestorów - pomysły na nowe, niestandardowe produkty dla szeregu branż o różnorodnym zaawansowaniu technicznym i potrzebnych inwestycyjnych.

Zamieszczone listy pomysłów to efekt pracy wynalazczej oraz kreatywnego interdyscyplinarnego myślenia z zakresu różnych dziedzin biznesu, techniki i wzornictwa. Jest to dla Państwa możliwości wejścia na nowe rynki z nowymi produktami, inspiracja i plan otwarcia nowych działalności gospodarczych, start-upów oraz jako tematy prac dla firmowego działu badawczo- rozwojowego B+R. Każdy pomysł to nowy projekt mający swój plan realizacji, etapy, budżet i sposoby oceny. Każda decyzja biznesowa tak i każdy pomysł jest szansą i możliwością obarczoną ryzykiem, które w kilku etapach zostaje nazwane i zweryfikowane pod kątem jego akceptacji lub odrzucenia. Temu służy procedura prezentacji dokumentacji pomysłów oraz System Obniżania Ryzyka Wdrażania Nowych Produktów. Pozwala on redukować koszty na każdym etapie wdrożenia -  zmniejszanie kosztów projektowania, przygotowania produkcji, samej produkcji, dystrybucji , sprzedaży i promocji oraz użytkowania, serwisowania i końcowego recyklingu.

Temu służą:
- realizacja Pracy " Kreacja Produktowa " prezentująca dokumentacje wybranego pomysłu wraz wskazaniem
  kolejnych etapów rozwoju i zastosowania nowego produktu oraz opisem wymagań technicznymi i działań
  marketingowych,
- ocena technologiczna i finansowa w Państwa firmie,
- ocena przez Rzecznika Patentowego,
- ocena wykonalności i kalkulacje firm kooperacyjnych,
- ocena pomysłu w ośrodkach badawczych - opcja stosowana przy wspólnym aplikowaniu o granty naukowe
- ukierunkowanie na aplikowanie o fundusze EU  wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorstw.
- ukierunkowane uszczegółowienie kwestii konstrukcyjnych lub marketingowych w postaci analizy rynku,
  badania klientów i użytkowników.

Możemy wspomagać Państwa także w fazie testów, wykonania prototypów i końcowego wdrażania do produkcji. Dodatkowo wskażemy sprawdzone firmy kooperacyjne - wykonawców część, podzespołów i całych produktów oraz rozwiązywania problemów technologicznych.
 

Prace ukierunkowane na rozwój Państwa nowych produktów

 
KREACJA PRODUKTOWA

Opracowanie dokumentacji opisującej szczegóły budowy i działania naszych autorskich pomysłów na produkty fizyczne lub cyfrowe wzbogacone o ich etapowe rozwinięcia i modyfikacje ułatwiające wdrożenie do produkcji.
Dodatkowo opis pomysłów zawiera charakterystyką grup klientów na nowy produkt oraz założenia działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek.


PROPOZYCJE PRODUKTOWE

To dostarczenie Państwu propozycji na nowe produkty bazując na aktualnym stanie branży. Celem jest rozpoznanie takich kierunków tworzenia nowych ofert i produktów które dają największe możliwości sukcesu przez innowacyjne rozwinięcia w postaci prac innowacyjnych i wzorniczych. Wynajdujemy niedoceniane, nie rozwijane, produkty i koncepcje ofert - wzbogacamy je o nowe wartości użytkowe i technologiczne. Wskazujemy kierunki prac optymalizacyjnych dających szanse na szybkie wdrożenie do produkcji i sprzedaży.
 

STUDIUM INNOWACYJNE

Praca stosowana w sytuacji gdy Państwa potrzeby wykraczają poza zamieszczone w niniejszym serwisie pomysły
produktów fizycznych lub cyfrowych. To indywidualne, ukierunkowane na Państwa potrzeby opracowanie nowych pomysłów wyprzedzających aktualny stan branży i konkurencji. Pomysły są wyprofilowane na zadane ilości produkcji, park maszynowy, posiadaną technologię, materiały, odpady itp. Każdy pomysł poza opisem swojej istoty i działania zawiera wskazania grup klientów i propozycje działań marketingowych wprowadzających produkt na rynek.


NOWE KONCEPCJE MASZYN I URZĄDZEŃ

To wyspecjalizowane Studium Innowacyjne dla producentów maszyn i urządzeń. Treść opracowania zawiera koncepcje nowych produktów ze wskazaniem budowy, funkcji, zastosowanych technologii tworzących nowe wartości i jakość na rynku w ramach aktualnej specjalizacji Państwa firmy oraz z skazaniem branż nowych. jako nowych kierunków rozwoju. Wskazując nowe propozycje produktów - nowych maszyn i urządzeń mamy na celu wzbogacenie Państwa oferty o nowe argumenty przekonujące klientów do współpracy oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych zasobów wiedzy i parku maszynowego.

 

Kontakt: tel. 501-371-808, biuro@msgk.eu


 

POWRÓT DO GÓRY